อาการเจ็บคอ คุณเคยเป็นหรือไม่ มาดูกันว่าเป็นอย่างไร

อาการเจ็บคอ คุณเคยเป็นหรือไม่ มาดูกันว่าเป็นอย่างไร อาการเจ็บคอ คือ อาการเจ็บปวด คันคอ หรือระคายเคืองคอ ซึ่งมักจะมีอาการแย่ลงเมื่อคุณกลืนอาหาร สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการเจ็บคอ คือการติดเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาการเจ็บคอที่เกิดจากไวรัสอาจหายได้เอง อาการเจ็บคอที่เกิดจากแบคทีเรียที่พบได้น้อย จำเป็นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน อาการ อาการเจ็บคออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุ และอาการ ดังนี้ รู้สึกเจ็บคอ กลืนลำบาก อาการเจ็บคอแย่ลงเมื่อกลืนหรือพูด ต่อมทอนซิลบวมแดง หนองบนต่อมทอนซิล เสียงแหบ การติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคออาจส่งผลให้เกิดอาการอื่น ๆ ดังนี้ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ คลื่นไส้หรืออาเจียน ควรไปพบแพทย์เมื่อใด ควรพบคุณหมอทีนทีหากมีอาการที่รุนแรงขึ้น เช่น หายใจลำบาก กลืนลำบาก น้ำลายไหลผิดปกติซึ่งอาจบ่งบอกว่ากลืนไม่ได้ อาการเจ็บคอที่รุนแรงหรือนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ อ้าปากลำบาก ปวดข้อ ปวดหู ผื่น มีไข้สูงกว่า 38.3 C เลือดในน้ำลายหรือในเสมหะ เจ็บคอบ่อย ๆ มีก้อนที่คอ เสียงแหบนานกว่าสองสัปดาห์ […]

admincandidladies

20 November 2021