สาเหตุของ ‘มีกลิ่นปาก’

แม้ว่าปากจะสร้างความพึ่งพอใจให้กับเราได้อย่างมาก แต่มันก็มีวิธีทำให้เราขายหน้าได้อย่างมากเช่นกัน ความอับอายอาจจะไม่ได้เกิดจากคำพูดงี่เง่าที่หลุดออกจากปากเท่านั้น

admincandidladies

2 August 2021