สะดือเหม็น เกิดขึ้นได้อย่างไร และการดูแล

สะดือเหม็น เกิดจากสุขอนามัยในบริเวณโพรงสะดือ หรืออาจเกิดจากการติดเชื้อ สิ่งสกปรกที่เข้ามาสะสมภายในสะดือ ทำให้สะดือมีกลิ่นเหม็นมากขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพสะดือจึงเป้นสิ่งที่คุณควรใสใจ

admincandidladies

9 October 2021