รักคุดใดไม่เจ็บใจเท่ากับ ขนคุด

ปัญหาผิวที่มักเกิดขึ้นโดยที่บางครั้งเราเองก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนกับปัญหา ขนคุด ตัวร้ายที่แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นแต่เราต้องเห็นทุกวันสร้างความกังวลและไม่สบายใจ

admincandidladies

28 August 2021