ภาวะขาดประจำเดือน ไม่ใช่ตั้งครรภ์เสมอไป! มารู้จัก 4 สาเหตุของการขาดประจำเดือนที่ร่างกายกำลัง ส่งสัญญาเตือน

ความเครียด สุขภาพ สภาพอากาศ อาหาร มีผลที่ทำให้ร่างกายเกิด ภาวะขาดประจำเดือน ได้เช่นเดียวกันแต่จะมีสาเหตุใดบ้างตามแอดมินมาเลยครับ

admincandidladies

27 August 2021