ทำความรู้จัก สัตว์ 2 ชนิดกับบทบาทพาหะนำโรค ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด

พาหะนำโรค กลุ่มคำที่คนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายกันเป็นอย่างดีว่าเป็นต้นตอของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่สามารถพบได้ทั่วไป โดยมีสัตว์จำพวกแมลง สัตว์ฟันแทะ ปรสิต

admincandidladies

12 October 2021