ปวดท้อง เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

อาการปวดท้องคือความรู้สึกไม่สบายที่คุณรู้สึกในบริเวณท้อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของอาการปวดท้องไม่ใช่สาเหตุร้ายแรง แต่อาจมีส่วนน้อยที่อาจเป็นสัญญาณของปัญหาร้ายแรงได้ ซึ่งวินิจฉัยอาการและการรักษาโรคอาจมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดดรคได้

admincandidladies

24 November 2021