ประโยชน์ของน้ำแร่ที่ดีต่อสุขภาพ

น้ำแร่ต่างจากน้ำประเภทอื่น เนื่องจากน้ำแร่มีแร่ธาตุจากธรรมชาติและธาตุอื่น ๆ มากมายไม่น้อยกว่า 250 ส่วนต่อล้าน (ppm) จากแหล่งกำเนิด

admincandidladies

3 December 2021