ตดเหม็น เกิดขึ้นจากอะไรและวิธีแก้ไข

การตด เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน มักเกิดขึ้นเมื่อเรากลืนอากาศขณะรับประทานอาหารหรือดื่มสุรา หรือเมื่อเรารับประทานอาหารบางชนิด

admincandidladies

10 October 2021