“เสริมเสีย” จากการ จัดฟันเถื่อน กับสารพัดปัญหาช่องปากที่ไม่ได้มาเพราะโชคแกล้ง

การจัดฟันเถื่อนหรือจัดฟันแฟชั่น เป็นพฤติกรรมกระแสสังคมอย่างหนึ่งของคนบางกลุ่มโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งการจัดฟันในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาช่องปากที่ถูกต้อง

admincandidladies

19 September 2021