ขาดสารอาหาร ปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

สาเหตุของการ ขาดสารอาหาร อาจเกิดขึ้นจากการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม มีรายได้ต่ำ ความยากลำบากในการได้รับอาหาร หรือภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจ

admincandidladies

2 December 2021