Candidladies.com

แหล่งรวมเรื่องราวเสริมความงามและดูแลสุขภาพ

ภาวะขาดประจำเดือนไม่ใช่ตั้งครรภ์เสมอไป! มารู้จัก 4 สาเหตุของการขาดประจำเดือนที่ร่างกาย
กำลังส่งสัญญาเตือน

ภาวะร่างกายขาดประจำเดือน

              ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นเรื่องที่มักจะทำให้สาว ๆ กังวลใจอย่างมาก เพราะเหตุผลที่ทำให้ประจำเดือนไม่มาอย่างที่เราเคยเข้าใจก็คือ การตั้งครรภ์ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการขาดประจำเดือนหรือประจำเดือนมาไม่ปกตินั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยปัจจัยที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความเครียด สุขภาพ สภาพอากาศ อาหาร รวมไปถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราเองก็มีผลที่ทำให้ร่างกายเกิด ภาวะขาดประจำเดือน ได้เช่นเดียวกันแต่จะมีสาเหตุใดบ้างตามแอดมินมาเลยครับ

ภาวะร่างกายขาดประจำเดือน

              โดยปกติของผู้หญิงร่างกายจะมีการขับประจำเดือน ทุก ๆ  28 – 30 วัน โดยเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง โดยประจำเดือนนั้นเกิดขึ้นจากการที่สมองมีการหลั่งฮอร์โมนบริเวณต่อมใต้สมองมากระตุ้นรังไข่ให้มีการสร้างฮอร์โมนแอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน ซึ่งฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดนี้จะส่งผลให้เยื่อบุบริเวณโพรงมดลูกหนาขึ้น ภายใน 1 เดือนจะมีการตกไข่เดือนละ 1 ฟองเพื่อเป็นสัญญาณการพร้อมรับตัวอ่อนจากการปฏิสนธิแต่หากไม่เกิดการปฏิสนธิ เยื่อบุบริเวณโพรงมดลูกก็จะค่อย ๆ หลุดลอกออกมาและกลายเป็นประจำเดือน

              ทั้งนี้ในภาวะการขาดประจำเดือนนั้นจึงสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายมีการทำงานที่ผิดปกติ ทำให้ในส่วนของการทำงานภายในร่างกายหยุดการสร้างประจำเดือน ในกรณีที่จะสามารถเรียกได้ว่าร่างกายกำลังอยู่ในภาวะของการขาดประจำเดือนนั้นจะอยู่ที่ 1 – 3 เดือนหากเกินกว่านี้เป็นไปได้ที่ร่างกายอาจจะกำลังเตือนถึงอาการป่วยที่เกิดขึ้น ปัจจัยในการขาดประจำเดือนมีด้วยกันหลายสาเหตุส่วนใหญ่จะมีที่มาจากความเครียดสะสม และน้ำหนักตัวที่เพิ่ม หรือ ลด อย่างรวดเร็ว การตั้งครรภ์ วัยทองที่ร่างกายสิ้นสุดการผลิตประจำเดือนเนื่องจากไข่ที่ตกไม่สม่ำเสมอและมีระดับฮอร์โมนลดลง นอกจากนี้อาจจะมีผลมาจากพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ อาทิ การใช้ยาที่เป็นอันตรายหรือสารเสพติด หรืออาการของโรคร้ายแรงเกี่ยวกับอวัยวะในการสืบพันธุ์ที่มีปัญหาจากการอักเสบ ติดเชื้อหรือร้ายแรงถึงขั้นพบเป็นเซลล์เนื้องอกและเซลล์มะเร็ง

4 พฤติกรรมเสี่ยงในการขาดประจำเดือน

  • ความเครียด

ความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติไม่ใช่เพียงแค่การขาดประจำเดือนเท่านั้น เพราะความเครียดที่เกิดจากความวิตกกังวลมักเป็นสาเหตุของอาการต่าง ๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทและสมอง รวมทุกการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์อย่างฉับพลันจึงเป็นผลให้ประจำเดือนสามารถขาดไปได้ในระยะเวลาหลาย ๆ เดือน

  • การใช้ยาบางชนิดที่เป็นอันตราย

ในผู้ที่ใช้ยาบางชนิดที่เป็นอันตรายส่งผลให้ร่างกายบางส่วนทำงานผิดปกติหรือถูกทำลายทำให้อวัยวะที่หรือเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประจำเดือนไม่ทำงานส่งผลให้ร่างกายขาดประจำเดือน โดยส่วนใหญ่มักพบกับผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิด ยาเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง ยารักษาความดันโลหิต การทำเคมีบำบัด

  • พฤติกรรมเกี่ยวกับสารเสพติด

ภาวะการขาดประจำเดือนของร่างกายมักเกิดในช่วงอายุ 18 – 45 ปี ซึ่งเป็นช่วงการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน ซึ่งในชีวิตประจำวันอาจมีการเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นอันตรายต่อการผลิตประจำเดือน เช่น การดื่มกาแฟจนร่างกายได้รับคาเฟอีนในปริมาณที่สูง การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการใช้สารเสพติดบางประเภท

  • การบริโภค

ผู้ที่มีการขาดประจำเดือนอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้ที่ตามใจปากหรือมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อร่างกายทำให้ระบบการทำงานภายในผลิตปกติหรือทำงานได้ไม่ดี มักเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่บริโภคผักหรือผลไม้ที่มีสารอาหารจำเป็นแก่ร่างกาย รวมถึงผู้ที่กินอาหารไม่มีประโยชน์หรือได้สารอาหารไม่ครบถ้วน ไม่ตรงต่อเวลาในการกินทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีผลต่อการเกิดของประจำเดือนทั้งสิ้น

ในปัจจุบันร่างกายของเราเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติได้ตลอดเวลา เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีแต่ความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากสถานการณ์ต่าง ๆ โรคภัยไข้เจ็บ ชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน รวมไปถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีสารอันตรายโดยที่เราอาจจะไม่รู้หรือเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้ร่างกายขาดประจำเดือน แต่หลังจากนี้เราก็สามารถเข้าใจได้มากขึ้นแล้วว่าการที่ประจำเดือนขาดไปคร่าวละหลาย ๆเดือนไม่ใช่เพียงแค่การตั้งครรภ์เท่านั้นแต่อาจเกิดได้จากภาวะอื่น ๆ เพียงหมั่นสังเกตุและแก้ไขเบื้องต้นและพบแพทย์ในกรณีที่มีความเสี่ยงเพื่อวินิจฉัยและหาทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

                                                                                                                                                    สิชล.